Thursday, April 8, 2021
Business

Rackspace: Nederlandse IT-leiders investeren meer in cloud, minder in talent

computer servers panels with blue lights and cloud computing services picture id513118394
0views


Inmiddels is het bekend dat veel bedrijven tijdens de corona lockdown hebben moeten investeren in IT-infrastructuur en technologie als onderdeel van een aangepaste bedrijfsvoering. De mate waarin dat is gebeurt is minder duidelijk, maar nieuw onderzoek van cloud-expert Rackspace onder IT-leiders (waarvan 150 in Nederland, 1516 wereldwijd) geeft een nieuwe indicatie: meer dan driekwart (87%) van de bedrijven in Nederland heeft tijdens de lockdown uitgaven en budgetten voor technologie verhoogd.

Daarvan verwacht de meerderheid (69%) ook de komende 12 maanden verdere stijgingen, iets meer dan het EMEA-gemiddelde (63%). De stijgende IT-uitgaven leiden niet verrassend tot zorgen over kostenbeheersing: meer dan driekwart (82%) van de Nederlandse IT’ers in topfuncties spreekt hierover. Geplande projecten (57%) en innovatie (50%) zijn de meest voorkomende aandachtspunten.

In het onderzoek werd de toename van IT-budgetmanagement binnen organisaties onderzocht. De belangrijkste bevindingen zijn gepubliceerd in het rapport ‘Technology Budgets: Managing Shifting Priorities’. 

Investeren in tech talent “on hold” 

Tijdens de eerste maanden van de pandemie was bedrijfscontinuïteit een belangrijke prioriteit voor Nederlandse IT-leiders. Uit het onderzoek blijkt dat dit niet altijd even eenvoudig was: een vijfde (21%) ondervond een gebrek aan bereidheid tot verschillende werkregelingen, een derde (31%) zag zich geconfronteerd met een gebrek aan aanpassingsvermogen.

Bovendien toonde de pandemie aan dat er een dringend tekort is aan het juiste talent. Bijna de helft van de leiders gaf aan niet genoeg medewerkers te hebben met de juiste vaardigheden. Het aannemen van het juiste talent was vóór de pandemie een grote prioriteit. Toen was een overweldigende meerderheid (95%) van plan om in 2020 talent aan te nemen, 62% was hier toen al mee bezig. Echter, ondanks het geconstateerde gebrek aan het juiste talent is het werven hiervan voor 51% van de respondenten met een jaar of zelfs onbepaalde tijd uitgesteld. 

Wel investeringen in: cloudcomputing  

Zoals gezegd brengen de stijgende technologische kosten zorgen over de begroting met zich mee. Veel IT-beslissers zien mogelijkheden voor kostenoptimalisatie in de cloud. Uit het onderzoek blijkt dat de cloud zelfs de centrale focus van de moderne bedrijfsvoering is geworden. Bijna twee derde (62%) van de IT-leiders geeft aan de infrastructuur van de cloud als een prioriteit te zien bij de budgettering. Van de bedrijven die van plan waren om in 2020 over te stappen op multi- of hybride cloud (62%) of om cloud gebaseerde oplossingen te ontwikkelen (69%), heeft nu bijna driekwart deze plannen versneld (respectievelijk 70% en 71%).

Copyright © 2020 IDG Communications, Inc.Source link

Leave a Response